EkumenickýŽalmy51,5

Žalmy 51:5

Veď ja viem o svojich pre­vineniach, svoj hriech mám stále na mys­li.


Verš v kontexte

4 Dô­klad­ne zo mňa zmy moju vinu, očis­ti ma od môj­ho hriechu!
5 Veď ja viem o svojich pre­vineniach, svoj hriech mám stále na mys­li.
6 Proti tebe samému som zhrešil, urobil som, čo po­kladáš za zlé. Pre­to si spravod­livý v tom, čo hovoríš, čis­tý, keď súdiš.

späť na Žalmy, 51

Príbuzné preklady Roháček

5 lebo ja znám svoje pre­stúpenia, a môj hriech je vždycky predo mnou.

Evanjelický

5 Lebo som si vedomý svojich prie­stup­kov a hriech môj predo mnou je stále.

Ekumenický

5 Veď ja viem o svojich pre­vineniach, svoj hriech mám stále na mys­li.

Bible21

5 Uznávám všech­ny své zločiny, svůj hřích mám stále na mys­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček