RoháčekŽalmy51,6

Žalmy 51:6

Tebe samému som zhrešil a učinil som to, čo je zlé v tvojich očiach, aby si bol spraved­livý, keď hovoríš, a čistý, keď súdiš.


Verš v kontexte

5 lebo ja znám svoje pre­stúpenia, a môj hriech je vždycky predo mnou.
6 Tebe samému som zhrešil a učinil som to, čo je zlé v tvojich očiach, aby si bol spraved­livý, keď hovoríš, a čistý, keď súdiš.
7 Hľa, v ne­právos­ti som splodený, a v hriechu ma počala moja mat­ka.

späť na Žalmy, 51

Príbuzné preklady Roháček

6 Tebe samému som zhrešil a učinil som to, čo je zlé v tvojich očiach, aby si bol spraved­livý, keď hovoríš, a čistý, keď súdiš.

Evanjelický

6 Proti Tebe samému som zhrešil, páchal som, čo je zlé v Tvojich očiach, aby si Ty mal prav­du vo svojich rečiach a bol si čis­tý vo svojom súde.

Ekumenický

6 Proti tebe samému som zhrešil, urobil som, čo po­kladáš za zlé. Pre­to si spravod­livý v tom, čo hovoríš, čis­tý, keď súdiš.

Bible21

6 Pro­ti to­bě, to­bě samé­mu, jsem zhřešil, před tvý­ma oči­ma jsem se zla dopustil! Ve svých výro­cích jsi pro­to spravedlivý, oprávněn jsi mě od­sou­dit!