EvanjelickýŽalmy51,5

Žalmy 51:5

Lebo som si vedomý svojich prie­stup­kov a hriech môj predo mnou je stále.


Verš v kontexte

4 Do­konale ma obmy z mojej viny, očisť ma od môj­ho hriechu!
5 Lebo som si vedomý svojich prie­stup­kov a hriech môj predo mnou je stále.
6 Proti Tebe samému som zhrešil, páchal som, čo je zlé v Tvojich očiach, aby si Ty mal prav­du vo svojich rečiach a bol si čis­tý vo svojom súde.

späť na Žalmy, 51

Príbuzné preklady Roháček

5 lebo ja znám svoje pre­stúpenia, a môj hriech je vždycky predo mnou.

Evanjelický

5 Lebo som si vedomý svojich prie­stup­kov a hriech môj predo mnou je stále.

Ekumenický

5 Veď ja viem o svojich pre­vineniach, svoj hriech mám stále na mys­li.

Bible21

5 Uznávám všech­ny své zločiny, svůj hřích mám stále na mys­li.