RoháčekŽalmy51,18

Žalmy 51:18

Pre­tože si nežiadaš obeti, lebo by som dal ochot­ne; v zápal­nej obeti ne­máš záľuby.


Verš v kontexte

17 Pane, ot­vor moje rty, a moje ús­ta budú zves­tovať tvoju chválu!
18 Pre­tože si nežiadaš obeti, lebo by som dal ochot­ne; v zápal­nej obeti ne­máš záľuby.
19 Obeti Božie skrúšený duch. Skrúšeným srd­com a zdr­teným, ó, Bože, ne­opo­vr­huješ.

späť na Žalmy, 51

Príbuzné preklady Roháček

18 Pre­tože si nežiadaš obeti, lebo by som dal ochot­ne; v zápal­nej obeti ne­máš záľuby.

Evanjelický

18 Lebo Ty ne­máš záľubu v zábit­ku, a keby som ti obetoval zápal, ne­páčil by sa Ti.

Ekumenický

18 Veď ne­máš záľubu v obete a keby som priniesol spaľovanú obetu, ne­páčila by sa ti.

Bible21

18 V obě­ti neměl bys za­líbení, kdybych ti ji dal, moje zápaly bys ne­při­jal.