RoháčekŽalmy51,19

Žalmy 51:19

Obeti Božie skrúšený duch. Skrúšeným srd­com a zdr­teným, ó, Bože, ne­opo­vr­huješ.


Verš v kontexte

18 Pre­tože si nežiadaš obeti, lebo by som dal ochot­ne; v zápal­nej obeti ne­máš záľuby.
19 Obeti Božie skrúšený duch. Skrúšeným srd­com a zdr­teným, ó, Bože, ne­opo­vr­huješ.
20 Čiň dob­re Si­onu vo svojej lás­kavos­ti! Vy­stav múry Jeruzalema!

späť na Žalmy, 51

Príbuzné preklady Roháček

19 Obeti Božie skrúšený duch. Skrúšeným srd­com a zdr­teným, ó, Bože, ne­opo­vr­huješ.

Evanjelický

19 Bohu milou obeťou je duch skrúšený; Ty, Bože, ne­pohŕdaš srd­com skrúšeným a zdr­veným.

Ekumenický

19 Skrúšený duch, to je obeta Bohu; skrúšeným a zdr­veným srd­com ne­pohŕdaš, Bože.

Bible21

19 Kajícný duch je Bohu nad obě­ti – ne­po­hrdneš, Bože, srd­cem kajícným a sklíčeným.