RoháčekŽalmy22,7

Žalmy 22:7

Ale ja som červ a nie človek; som potupou človeka a opov­ržený od ľudu.


Verš v kontexte

6 Na teba kričali a boli vy­tr­hnutí; v teba dúfali a nehan­bili sa.
7 Ale ja som červ a nie človek; som potupou človeka a opov­ržený od ľudu.
8 Všet­ci, ktorí ma vidia, sa mi po­smievajú, ot­várajú po­smešne ús­ta, po­kyvujú hlavou

späť na Žalmy, 22

Príbuzné preklady Roháček

7 Ale ja som červ a nie človek; som potupou človeka a opov­ržený od ľudu.

Evanjelický

7 Ja som však červ, a nie človek, po­tupa pre ľudí a ľudom opo­vr­hnutý.

Ekumenický

7 Som ako červ, nie ako človek; ľuďom som na po­smech, ba aj vlast­ní ma za­vr­h­li.

Bible21

7 Já však jsem červ, ani ne člověk, ostuda lid­stva, han­ba národa.