RoháčekŽalmy22,8

Žalmy 22:8

Všet­ci, ktorí ma vidia, sa mi po­smievajú, ot­várajú po­smešne ús­ta, po­kyvujú hlavou


Verš v kontexte

7 Ale ja som červ a nie človek; som potupou človeka a opov­ržený od ľudu.
8 Všet­ci, ktorí ma vidia, sa mi po­smievajú, ot­várajú po­smešne ús­ta, po­kyvujú hlavou
9 a hovoria: Uvalil s­voju vec na Hos­podina; nech ho vy­slobodí; nech ho vy­trh­ne, lebo veď má v ňom záľubu!

späť na Žalmy, 22

Príbuzné preklady Roháček

8 Všet­ci, ktorí ma vidia, sa mi po­smievajú, ot­várajú po­smešne ús­ta, po­kyvujú hlavou

Evanjelický

8 Všet­ci, ktorí ma vidia, sa mi po­smievajú, vy­škierajú sa, po­triasajú hlavou:

Ekumenický

8 Všet­ci, čo ma vidia, po­smievajú sa mi, uškŕňajú sa, po­kyvujú hlavou:

Bible21

8 Každý se po­smívá při po­hle­du na mě, pošklebuje se, hlavou po­třásá: