RoháčekŽalmy136,10

Žalmy 136:10

ktorý zbil Egypt v ich pr­vorodených, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,


Verš v kontexte

9 mesiac a hviez­dy, aby panovaly vnoci, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,
10 ktorý zbil Egypt v ich pr­vorodených, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,
11 a vy­viedol Iz­raela z ich stredu, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,

späť na Žalmy, 136

Príbuzné preklady Roháček

10 ktorý zbil Egypt v ich pr­vorodených, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,

Evanjelický

10 Tomu, čo po­bil Egypt v jeho provorodených - lebo Jeho milosť tr­vá naveky!

Ekumenický

10 Po­zabíjal egypt­ských pr­voroden­cov, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.

Bible21

10 On po­bil prvo­ro­zené v Egyptě – jeho lás­ka trvá navěky!