EvanjelickýŽalmy136,10

Žalmy 136:10

Tomu, čo po­bil Egypt v jeho provorodených - lebo Jeho milosť tr­vá naveky!


Verš v kontexte

9 Mesiac a hviez­dy, aby panovali v noci - lebo Jeho milosť tr­vá naveky!
10 Tomu, čo po­bil Egypt v jeho provorodených - lebo Jeho milosť tr­vá naveky!
11 A Iz­raela vy­viedol spomedzi nich - lebo Jeho milosť tr­vá naveky!

späť na Žalmy, 136

Príbuzné preklady Roháček

10 ktorý zbil Egypt v ich pr­vorodených, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,

Evanjelický

10 Tomu, čo po­bil Egypt v jeho provorodených - lebo Jeho milosť tr­vá naveky!

Ekumenický

10 Po­zabíjal egypt­ských pr­voroden­cov, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.

Bible21

10 On po­bil prvo­ro­zené v Egyptě – jeho lás­ka trvá navěky!