RoháčekŽalmy136,9

Žalmy 136:9

mesiac a hviez­dy, aby panovaly vnoci, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,


Verš v kontexte

8 sl­n­ce, aby panovalo vod­ne, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,
9 mesiac a hviez­dy, aby panovaly vnoci, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,
10 ktorý zbil Egypt v ich pr­vorodených, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,

späť na Žalmy, 136

Príbuzné preklady Roháček

9 mesiac a hviez­dy, aby panovaly vnoci, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,

Evanjelický

9 Mesiac a hviez­dy, aby panovali v noci - lebo Jeho milosť tr­vá naveky!

Ekumenický

9 Mesiac a hviez­dy majú vlád­nuť v noci, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.

Bible21

9 Měsíc a hvěz­dy, aby vládly nad no­cí – jeho lás­ka trvá navěky!