RoháčekŽalmy136,11

Žalmy 136:11

a vy­viedol Iz­raela z ich stredu, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,


Verš v kontexte

10 ktorý zbil Egypt v ich pr­vorodených, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,
11 a vy­viedol Iz­raela z ich stredu, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,
12 sil­nou rukou a vy­stretým ramenom, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,

späť na Žalmy, 136

Príbuzné preklady Roháček

11 a vy­viedol Iz­raela z ich stredu, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky,

Evanjelický

11 A Iz­raela vy­viedol spomedzi nich - lebo Jeho milosť tr­vá naveky!

Ekumenický

11 Od­tiaľ vy­viedol Iz­rael, lebo jeho milo­sr­den­stvo tr­vá naveky.

Bible21

11 Vy­ve­dl z je­jich stře­du Iz­rae­l – jeho lás­ka trvá navěky!