RoháčekŽalmy116,3

Žalmy 116:3

Boly ma ob­kľúčily boles­ti smr­ti, a našly ma úz­kos­ti hrobu; bol som našiel súženie a trápenie duše.


Verš v kontexte

2 Lebo mi na­klonil svoje ucho, a p­reto ho budem vzývať vo svojich dňoch.
3 Boly ma ob­kľúčily boles­ti smr­ti, a našly ma úz­kos­ti hrobu; bol som našiel súženie a trápenie duše.
4 Ale som vzýval meno Hos­podinovo a vravel som: Prosím, ó, Hos­podine, vy­sloboď moju dušu!

späť na Žalmy, 116

Príbuzné preklady Roháček

3 Boly ma ob­kľúčily boles­ti smr­ti, a našly ma úz­kos­ti hrobu; bol som našiel súženie a trápenie duše.

Evanjelický

3 Ob­kľúčili ma po­v­razy smr­ti, za­stih­li ma úz­kos­ti zá­hrobia, našiel som súženie a žiaľ.

Ekumenický

3 Zo­vreli ma putá smr­ti, pre­pad­li ma úz­kos­ti ríše mŕt­vych, znášam len súženie a žiaľ.

Bible21

3 Pro­va­zy smrti mě obklopily, hrůzy hro­bu mě přepadly, úzkost a trápení mě pře­moh­ly!