RoháčekŽalmy116,4

Žalmy 116:4

Ale som vzýval meno Hos­podinovo a vravel som: Prosím, ó, Hos­podine, vy­sloboď moju dušu!


Verš v kontexte

3 Boly ma ob­kľúčily boles­ti smr­ti, a našly ma úz­kos­ti hrobu; bol som našiel súženie a trápenie duše.
4 Ale som vzýval meno Hos­podinovo a vravel som: Prosím, ó, Hos­podine, vy­sloboď moju dušu!
5 Hos­podin je milostivý a spraved­livý, a náš Bôh sa zľutováva.

späť na Žalmy, 116

Príbuzné preklady Roháček

4 Ale som vzýval meno Hos­podinovo a vravel som: Prosím, ó, Hos­podine, vy­sloboď moju dušu!

Evanjelický

4 Ale vzýval som meno Hos­podinovo: Ó Hos­podine, za­chráň moju dušu!

Ekumenický

4 Vzýval som však meno Hos­podina. Prosím, Hos­podin, za­chráň mi život!

Bible21

4 Teh­dy jsem vzýval jméno Hospodin: „Hospodine, pro­sím, život za­chraň mi!“