RoháčekŽalmy116,2

Žalmy 116:2

Lebo mi na­klonil svoje ucho, a p­reto ho budem vzývať vo svojich dňoch.


Verš v kontexte

1 Milujem Hospodina, lebo Hos­podin počul môj hlas, moje po­kor­né pros­by.
2 Lebo mi na­klonil svoje ucho, a p­reto ho budem vzývať vo svojich dňoch.
3 Boly ma ob­kľúčily boles­ti smr­ti, a našly ma úz­kos­ti hrobu; bol som našiel súženie a trápenie duše.

späť na Žalmy, 116

Príbuzné preklady Roháček

2 Lebo mi na­klonil svoje ucho, a p­reto ho budem vzývať vo svojich dňoch.

Evanjelický

2 lebo na­klonil ku mne svoje ucho, budem Ho vzývať, po­kiaľ len žijem.

Ekumenický

2 lebo na­klonil ku mne svoje ucho, keď som k nemu volal.

Bible21

2 Své ucho ke mně naklání, ať k ně­mu vo­lám kdyko­li.