RoháčekZachariáš8,15

Zachariáš 8:15

tak zase mys­lím v tých­to dňoch robiť Jeruzalemu dob­ré i domu Júdov­mu. Neboj­te sa!


Verš v kontexte

14 Lebo tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Jako som mys­lel robiť vám zlé, keď ma hnevali vaši ot­covia, hovorí Hos­podin Zá­stupov, a neľutoval som, 15 tak zase mys­lím v tých­to dňoch robiť Jeruzalemu dob­ré i domu Júdov­mu. Neboj­te sa! 16 Toto veci, ktoré budete robiť: Hovor­te prav­du každý so svojím blížnym, prav­du a súd po­koja súďte vo svojich bránach.

späť na Zachariáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

15 tak zase mys­lím v tých­to dňoch robiť Jeruzalemu dob­ré i domu Júdov­mu. Neboj­te sa!

Evanjelický

15 tak znova za­mýšľam v tých­to dňoch dob­re na­kladať s Jeruzalemom a s domom jud­ským. Neboj­te sa!

Ekumenický

15 tak som si opäť v týchto dňoch zau­mienil robiť dob­re Jeruzalemu a Júdov­mu domu. Neboj­te sa!

Bible21

15 právě tak jsem v těch­to dnech roz­hodnut za­hrnout Je­ruzalém a dům Judy dob­rem. Ne­boj­te se.