EvanjelickýZachariáš8,15

Zachariáš 8:15

tak znova za­mýšľam v tých­to dňoch dob­re na­kladať s Jeruzalemom a s domom jud­ským. Neboj­te sa!


Verš v kontexte

14 Lebo tak­to vraví Hos­podin moc nos tí: Ako som za­mýšľal zle na­kladať s vami, keď ma vaši ot­covia hnevali - hovorí Hos­podin moc­nos­tí - a nezľutoval som sa, 15 tak znova za­mýšľam v tých­to dňoch dob­re na­kladať s Jeruzalemom a s domom jud­ským. Neboj­te sa! 16 Rob­te toto: Každý hovor­te prav­du so svojím blížnym, pri­sluhuj­te prav­du a blaho­dar­né právo vo svojich bránach,

späť na Zachariáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

15 tak zase mys­lím v tých­to dňoch robiť Jeruzalemu dob­ré i domu Júdov­mu. Neboj­te sa!

Evanjelický

15 tak znova za­mýšľam v tých­to dňoch dob­re na­kladať s Jeruzalemom a s domom jud­ským. Neboj­te sa!

Ekumenický

15 tak som si opäť v týchto dňoch zau­mienil robiť dob­re Jeruzalemu a Júdov­mu domu. Neboj­te sa!

Bible21

15 právě tak jsem v těch­to dnech roz­hodnut za­hrnout Je­ruzalém a dům Judy dob­rem. Ne­boj­te se.