Bible21Zachariáš8,15

Zachariáš 8:15

právě tak jsem v těch­to dnech roz­hodnut za­hrnout Je­ruzalém a dům Judy dob­rem. Ne­boj­te se.


Verš v kontexte

14 Tak praví Hos­po­din zástupů: Jako jsem se roz­ho­dl naložit s vá­mi zle, když mě vaši ot­cové rozhněva­li, a nes­li­toval jsem se, praví Hos­po­din zástupů, 15 právě tak jsem v těch­to dnech roz­hodnut za­hrnout Je­ruzalém a dům Judy dob­rem. Ne­boj­te se. 16 Toto dě­lej­te: Mluv­te mezi se­bou prav­du a ve svých branách vy­nášej­te soud prav­dy a poko­je.

späť na Zachariáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

15 tak zase mys­lím v tých­to dňoch robiť Jeruzalemu dob­ré i domu Júdov­mu. Neboj­te sa!

Evanjelický

15 tak znova za­mýšľam v tých­to dňoch dob­re na­kladať s Jeruzalemom a s domom jud­ským. Neboj­te sa!

Ekumenický

15 tak som si opäť v týchto dňoch zau­mienil robiť dob­re Jeruzalemu a Júdov­mu domu. Neboj­te sa!

Bible21

15 právě tak jsem v těch­to dnech roz­hodnut za­hrnout Je­ruzalém a dům Judy dob­rem. Ne­boj­te se.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček