RoháčekZachariáš8,14

Zachariáš 8:14

Lebo tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Jako som mys­lel robiť vám zlé, keď ma hnevali vaši ot­covia, hovorí Hos­podin Zá­stupov, a neľutoval som,


Verš v kontexte

13 A stane sa, že jako ste boli kliat­bou medzi národami, dome Júdov a dome Iz­raelov, tak vás za­chránim, a budete požeh­naním! Neboj­te sa, nech sa po­sil­nia vaše ruky! 14 Lebo tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Jako som mys­lel robiť vám zlé, keď ma hnevali vaši ot­covia, hovorí Hos­podin Zá­stupov, a neľutoval som, 15 tak zase mys­lím v tých­to dňoch robiť Jeruzalemu dob­ré i domu Júdov­mu. Neboj­te sa!

späť na Zachariáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

14 Lebo tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Jako som mys­lel robiť vám zlé, keď ma hnevali vaši ot­covia, hovorí Hos­podin Zá­stupov, a neľutoval som,

Evanjelický

14 Lebo tak­to vraví Hos­podin moc nos tí: Ako som za­mýšľal zle na­kladať s vami, keď ma vaši ot­covia hnevali - hovorí Hos­podin moc­nos­tí - a nezľutoval som sa,

Ekumenický

14 Lebo tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ako som za­mýšľal robiť vám zle, keď ma vaši ot­covia hnevali — hovorí Hos­podin zá­stupov —, a nezľutoval som sa,

Bible21

14 Tak praví Hos­po­din zástupů: Jako jsem se roz­ho­dl naložit s vá­mi zle, když mě vaši ot­cové rozhněva­li, a nes­li­toval jsem se, praví Hos­po­din zástupů,