EkumenickýZachariáš8,15

Zachariáš 8:15

tak som si opäť v týchto dňoch zau­mienil robiť dob­re Jeruzalemu a Júdov­mu domu. Neboj­te sa!


Verš v kontexte

14 Lebo tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Ako som za­mýšľal robiť vám zle, keď ma vaši ot­covia hnevali — hovorí Hos­podin zá­stupov —, a nezľutoval som sa, 15 tak som si opäť v týchto dňoch zau­mienil robiť dob­re Jeruzalemu a Júdov­mu domu. Neboj­te sa! 16 Toto sú príkazy, ktoré máte za­chovávať: Hovor­te každý prav­du svoj­mu blížnemu, vo svojich bránach na­stoľuj­te prav­du, právo a po­koj,

späť na Zachariáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

15 tak zase mys­lím v tých­to dňoch robiť Jeruzalemu dob­ré i domu Júdov­mu. Neboj­te sa!

Evanjelický

15 tak znova za­mýšľam v tých­to dňoch dob­re na­kladať s Jeruzalemom a s domom jud­ským. Neboj­te sa!

Ekumenický

15 tak som si opäť v týchto dňoch zau­mienil robiť dob­re Jeruzalemu a Júdov­mu domu. Neboj­te sa!

Bible21

15 právě tak jsem v těch­to dnech roz­hodnut za­hrnout Je­ruzalém a dům Judy dob­rem. Ne­boj­te se.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček