RoháčekZachariáš8,12

Zachariáš 8:12

Ale bude semenom po­koja; vinič vy­dá svoje ovocie, a zem vy­dá svoju úrodu, a nebesia dajú svoju rosu, a dám do dedičs­tva ostat­ku tohoto ľudu všet­ky tieto veci.


Verš v kontexte

11 Ale teraz už nebudem ostatku tohoto ľudu, jako som mu bol za tam­tých pr­vých dní, hovorí Hos­podin Zá­stupov. 12 Ale bude semenom po­koja; vinič vy­dá svoje ovocie, a zem vy­dá svoju úrodu, a nebesia dajú svoju rosu, a dám do dedičs­tva ostat­ku tohoto ľudu všet­ky tieto veci. 13 A stane sa, že jako ste boli kliat­bou medzi národami, dome Júdov a dome Iz­raelov, tak vás za­chránim, a budete požeh­naním! Neboj­te sa, nech sa po­sil­nia vaše ruky!

späť na Zachariáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale bude semenom po­koja; vinič vy­dá svoje ovocie, a zem vy­dá svoju úrodu, a nebesia dajú svoju rosu, a dám do dedičs­tva ostat­ku tohoto ľudu všet­ky tieto veci.

Evanjelický

12 Lebo budem rozo­sievať po­koj; vinič vy­dá svoje ovocie, zem vy­dá svoju úrodu a nebesá vy­dajú svoju rosu; to všet­ko dám do vlast­níc­tva zvyšku toh­to ľudu.

Ekumenický

12 Semenom bude po­koj, vinič prinesie ovocie, zem vy­dá svoju úrodu, nebesá dajú svoju rosu a toto všet­ko dám do dedičs­tva zvyšku toh­to ľudu.

Bible21

12 Setbě se bude dařit, réva vy­dá své ovo­ce, země vy­dá úro­du a nebe vy­dá rosu. To všech­no dám po­zůstatku to­ho­to lidu za dě­dictví.