Bible21Zachariáš8,12

Zachariáš 8:12

Setbě se bude dařit, réva vy­dá své ovo­ce, země vy­dá úro­du a nebe vy­dá rosu. To všech­no dám po­zůstatku to­ho­to lidu za dě­dictví.


Verš v kontexte

11 Teď už ale ne­bu­du s po­zůstatkem to­ho­to lidu na­kládat tak jako dříve, praví Hos­po­din zástupů. 12 Setbě se bude dařit, réva vy­dá své ovo­ce, země vy­dá úro­du a nebe vy­dá rosu. To všech­no dám po­zůstatku to­ho­to lidu za dě­dictví. 13 Jako jste byli mezi náro­dy klet­bou, dome jud­ský a dome iz­rael­ský, tak také bu­dete požeh­náním, až vás za­chráním. Ne­boj­te se a vzchop­te se!

späť na Zachariáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale bude semenom po­koja; vinič vy­dá svoje ovocie, a zem vy­dá svoju úrodu, a nebesia dajú svoju rosu, a dám do dedičs­tva ostat­ku tohoto ľudu všet­ky tieto veci.

Evanjelický

12 Lebo budem rozo­sievať po­koj; vinič vy­dá svoje ovocie, zem vy­dá svoju úrodu a nebesá vy­dajú svoju rosu; to všet­ko dám do vlast­níc­tva zvyšku toh­to ľudu.

Ekumenický

12 Semenom bude po­koj, vinič prinesie ovocie, zem vy­dá svoju úrodu, nebesá dajú svoju rosu a toto všet­ko dám do dedičs­tva zvyšku toh­to ľudu.

Bible21

12 Setbě se bude dařit, réva vy­dá své ovo­ce, země vy­dá úro­du a nebe vy­dá rosu. To všech­no dám po­zůstatku to­ho­to lidu za dě­dictví.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček