EkumenickýZachariáš8,12

Zachariáš 8:12

Semenom bude po­koj, vinič prinesie ovocie, zem vy­dá svoju úrodu, nebesá dajú svoju rosu a toto všet­ko dám do dedičs­tva zvyšku toh­to ľudu.


Verš v kontexte

11 Teraz však nebudem k zvyškom toh­to ľudu taký ako v predchádzajúcich dňoch — hovorí Hos­podin zá­stupov. 12 Semenom bude po­koj, vinič prinesie ovocie, zem vy­dá svoju úrodu, nebesá dajú svoju rosu a toto všet­ko dám do dedičs­tva zvyšku toh­to ľudu. 13 Ako ste boli kliat­bou medzi národ­mi, dom Júdov a dom Iz­raelov, tak vás vy­slobodím a budete požeh­naním. Neboj­te sa, nech spev­nejú vaše ruky!

späť na Zachariáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

12 Ale bude semenom po­koja; vinič vy­dá svoje ovocie, a zem vy­dá svoju úrodu, a nebesia dajú svoju rosu, a dám do dedičs­tva ostat­ku tohoto ľudu všet­ky tieto veci.

Evanjelický

12 Lebo budem rozo­sievať po­koj; vinič vy­dá svoje ovocie, zem vy­dá svoju úrodu a nebesá vy­dajú svoju rosu; to všet­ko dám do vlast­níc­tva zvyšku toh­to ľudu.

Ekumenický

12 Semenom bude po­koj, vinič prinesie ovocie, zem vy­dá svoju úrodu, nebesá dajú svoju rosu a toto všet­ko dám do dedičs­tva zvyšku toh­to ľudu.

Bible21

12 Setbě se bude dařit, réva vy­dá své ovo­ce, země vy­dá úro­du a nebe vy­dá rosu. To všech­no dám po­zůstatku to­ho­to lidu za dě­dictví.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček