RoháčekZachariáš8,13

Zachariáš 8:13

A stane sa, že jako ste boli kliat­bou medzi národami, dome Júdov a dome Iz­raelov, tak vás za­chránim, a budete požeh­naním! Neboj­te sa, nech sa po­sil­nia vaše ruky!


Verš v kontexte

12 Ale bude semenom po­koja; vinič vy­dá svoje ovocie, a zem vy­dá svoju úrodu, a nebesia dajú svoju rosu, a dám do dedičs­tva ostat­ku tohoto ľudu všet­ky tieto veci. 13 A stane sa, že jako ste boli kliat­bou medzi národami, dome Júdov a dome Iz­raelov, tak vás za­chránim, a budete požeh­naním! Neboj­te sa, nech sa po­sil­nia vaše ruky! 14 Lebo tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Jako som mys­lel robiť vám zlé, keď ma hnevali vaši ot­covia, hovorí Hos­podin Zá­stupov, a neľutoval som,

späť na Zachariáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

13 A stane sa, že jako ste boli kliat­bou medzi národami, dome Júdov a dome Iz­raelov, tak vás za­chránim, a budete požeh­naním! Neboj­te sa, nech sa po­sil­nia vaše ruky!

Evanjelický

13 Dom Júdov a dom Iz­raela: boli ste kliat­bou medzi národ­mi, ale teraz vás vy­slobodím a budete požeh­naním. Neboj­te sa, nech spev­nejú vaše ruky.

Ekumenický

13 Ako ste boli kliat­bou medzi národ­mi, dom Júdov a dom Iz­raelov, tak vás vy­slobodím a budete požeh­naním. Neboj­te sa, nech spev­nejú vaše ruky!

Bible21

13 Jako jste byli mezi náro­dy klet­bou, dome jud­ský a dome iz­rael­ský, tak také bu­dete požeh­náním, až vás za­chráním. Ne­boj­te se a vzchop­te se!