RoháčekSudcov6,29

Sudcov 6:29

A vraveli druh druhovi: Kto to urobil? A keď sa do­pytovali a hľadali, riek­li: Gede­on, syn Jo­asov, to urobil.


Verš v kontexte

28 Keď po­tom vstali mužovia mes­ta skoro ráno, videli, že hľa, ol­tár Bálov je roz­borený, a háj, ktorý bol pri ňom, je vy­ťatý, aj že ten druhý býko bol obetovaný zápal­nou obeťou na ol­tári, ktorý bol po­stavený. 29 A vraveli druh druhovi: Kto to urobil? A keď sa do­pytovali a hľadali, riek­li: Gede­on, syn Jo­asov, to urobil. 30 Vtedy po­vedali mužovia mes­ta Jo­asovi: Vy­veď svoj­ho syna, nech zo­mrie, pre­tože roz­boril ol­tár Bálov a že vy­ťal háj, ktorý bol pri ňom.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

29 A vraveli druh druhovi: Kto to urobil? A keď sa do­pytovali a hľadali, riek­li: Gede­on, syn Jo­asov, to urobil.

Evanjelický

29 a hovorili si: Kto to urobil? Keď sa spytovali a hľadali, po­vedali im: Gide­on, syn Jóášov, to urobil.

Ekumenický

29 Na­vzájom sa pýtali: Kto to vy­konal? Pát­rali a vy­zvedali, kým nezis­tili, že to urobil Jóašov syn Gideón.

Bible21

29 „Kdo to udělal?“ pta­li se je­den druhého. Pátra­li a zjišťova­li, až na to přiš­li: „Udělal to Ge­de­on, syn Joašův.“