Bible21Soudců6,29

Soudců 6:29

„Kdo to udělal?“ pta­li se je­den druhého. Pátra­li a zjišťova­li, až na to přiš­li: „Udělal to Ge­de­on, syn Joašův.“


Verš v kontexte

28 Ráno li­dé ve městě vsta­li – a hle, Baalův ol­tář je stržen, Ašeřin kůl u něj pokácen a ten druhý býk spálen na po­sta­veném ol­táři! 29 „Kdo to udělal?“ pta­li se je­den druhého. Pátra­li a zjišťova­li, až na to přiš­li: „Udělal to Ge­de­on, syn Joašův.“ 30 Li­dé z měs­ta tedy řek­li Jo­ašovi: „Vyveď svého syna ven, ať zemře – za to, že str­hl Baalův ol­tář a skácel Ašeřin kůl ve­dle něj!“

späť na Soudců, 6

Príbuzné preklady Roháček

29 A vraveli druh druhovi: Kto to urobil? A keď sa do­pytovali a hľadali, riek­li: Gede­on, syn Jo­asov, to urobil.

Evanjelický

29 a hovorili si: Kto to urobil? Keď sa spytovali a hľadali, po­vedali im: Gide­on, syn Jóášov, to urobil.

Ekumenický

29 Na­vzájom sa pýtali: Kto to vy­konal? Pát­rali a vy­zvedali, kým nezis­tili, že to urobil Jóašov syn Gideón.

Bible21

29 „Kdo to udělal?“ pta­li se je­den druhého. Pátra­li a zjišťova­li, až na to přiš­li: „Udělal to Ge­de­on, syn Joašův.“

Bible21Soudců6,29

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček