EvanjelickýSudcov6,29

Sudcov 6:29

a hovorili si: Kto to urobil? Keď sa spytovali a hľadali, po­vedali im: Gide­on, syn Jóášov, to urobil.


Verš v kontexte

28 Keď mužovia mes­ta včas ráno vstali, videli zbúraný ol­tár Baalov a ašéru pri ňom vy­ťatú; a druhého jun­ca ako spaľovanú obeť na novopo­stavenom ol­tári, 29 a hovorili si: Kto to urobil? Keď sa spytovali a hľadali, po­vedali im: Gide­on, syn Jóášov, to urobil. 30 Ľudia mes­ta po­vedali Jóášovi: Vy­veď svoj­ho syna, musí zo­mrieť, lebo zbúral Baalov ol­tár a ašéru pri ňom vy­ťal.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

29 A vraveli druh druhovi: Kto to urobil? A keď sa do­pytovali a hľadali, riek­li: Gede­on, syn Jo­asov, to urobil.

Evanjelický

29 a hovorili si: Kto to urobil? Keď sa spytovali a hľadali, po­vedali im: Gide­on, syn Jóášov, to urobil.

Ekumenický

29 Na­vzájom sa pýtali: Kto to vy­konal? Pát­rali a vy­zvedali, kým nezis­tili, že to urobil Jóašov syn Gideón.

Bible21

29 „Kdo to udělal?“ pta­li se je­den druhého. Pátra­li a zjišťova­li, až na to přiš­li: „Udělal to Ge­de­on, syn Joašův.“