RoháčekSudcov6,12

Sudcov 6:12

A ukázal sa mu an­jel Hos­podinov a riekol mu: Hos­podin s tebou, udat­ný mužu!


Verš v kontexte

11 A an­jel Hos­podinov prišiel a po­sadil sa pod dubom, ktorý je v Of­re, ktorá pat­rí Joasovi Abiezer­skému. A Gede­on, jeho syn, palicou mlátil pšenicu v preši, aby s tým utiekol pred Madian­mi. 12 A ukázal sa mu an­jel Hos­podinov a riekol mu: Hos­podin s tebou, udat­ný mužu! 13 Na to mu po­vedal Gede­on: Ó, môj pane, ak je Hos­podin s na­mi, prečo prišlo na nás všet­ko toto? A kde všetky jeho zá­zraky, o ktorých nám rozp­rávali naši ot­covia, keď nám vraveli: Či nás v­raj nevyviedol Hos­podin hore z Egyp­ta? A teraz nás opus­til Hos­podin a vydal nás do ruky Madiana.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

12 A ukázal sa mu an­jel Hos­podinov a riekol mu: Hos­podin s tebou, udat­ný mužu!

Evanjelický

12 An­jel Hos­podinov sa mu zjavil a po­vedal: Hos­podin je s tebou, sil­ný hr­dina!

Ekumenický

12 Hos­podinov an­jel sa mu zjavil a oslovil ho: Hos­podin s tebou, od­vážny hr­dina!

Bible21

12 Hos­po­dinův an­děl se mu ukázal a ře­kl mu: „Hos­po­din s te­bou, udatný hrdino!“