RoháčekSudcov6,11

Sudcov 6:11

A an­jel Hos­podinov prišiel a po­sadil sa pod dubom, ktorý je v Of­re, ktorá pat­rí Joasovi Abiezer­skému. A Gede­on, jeho syn, palicou mlátil pšenicu v preši, aby s tým utiekol pred Madian­mi.


Verš v kontexte

10 A po­vedal som vám: Ja som Hospodin, váš Bôh. Nebudete sa báť bohov Amorejov, v ktorých zemi bývate. Ale ste ne­pos­lúch­li môj­ho hlasu. 11 A an­jel Hos­podinov prišiel a po­sadil sa pod dubom, ktorý je v Of­re, ktorá pat­rí Joasovi Abiezer­skému. A Gede­on, jeho syn, palicou mlátil pšenicu v preši, aby s tým utiekol pred Madian­mi. 12 A ukázal sa mu an­jel Hos­podinov a riekol mu: Hos­podin s tebou, udat­ný mužu!

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

11 A an­jel Hos­podinov prišiel a po­sadil sa pod dubom, ktorý je v Of­re, ktorá pat­rí Joasovi Abiezer­skému. A Gede­on, jeho syn, palicou mlátil pšenicu v preši, aby s tým utiekol pred Madian­mi.

Evanjelický

11 Vtedy prišiel an­jel Hos­podinov a sadol si pod dub Abíézerov­ca Jóáša v Of­re, kým jeho syn Gide­on mlátil v lisov­ni pšenicu, aby ju za­chránil pred Mid­ján­cami.

Ekumenický

11 Hos­podinov an­jel prišiel a v Ofre si sadol pod dub, ktorý pat­ril Abíezerov­covi Jóašovi. Jeho syn Gideón práve mlátil pšenicu v lisovni, aby ju za­chránil pred Mid­jánčan­mi.

Bible21

11 Hos­po­dinův an­děl přišel a po­sa­dil se pod du­bem v Ofře, patřící Jo­ašovi Abie­zer­ské­mu. Jeho syn Ge­de­on právě mlá­til pšenici – ve vinném lisu, aby si toho Mi­dián­ci ne­všimli.