EvanjelickýSudcov6,12

Sudcov 6:12

An­jel Hos­podinov sa mu zjavil a po­vedal: Hos­podin je s tebou, sil­ný hr­dina!


Verš v kontexte

11 Vtedy prišiel an­jel Hos­podinov a sadol si pod dub Abíézerov­ca Jóáša v Of­re, kým jeho syn Gide­on mlátil v lisov­ni pšenicu, aby ju za­chránil pred Mid­ján­cami. 12 An­jel Hos­podinov sa mu zjavil a po­vedal: Hos­podin je s tebou, sil­ný hr­dina! 13 Gide­on mu po­vedal: Ach, môj pane, prečo nás toto všet­ko pos­tih­lo, ak je Hos­podin s na­mi? Kde sú všet­ky Jeho pred­iv­né skut­ky, o ktorých nám rozp­rávali ot­covia, keď hovorili: Hos­podin nás vy­viedol z Egyp­ta. Teraz nás Hos­podin za­vr­hol a vy­dal Mid­ján­com do rúk.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

12 A ukázal sa mu an­jel Hos­podinov a riekol mu: Hos­podin s tebou, udat­ný mužu!

Evanjelický

12 An­jel Hos­podinov sa mu zjavil a po­vedal: Hos­podin je s tebou, sil­ný hr­dina!

Ekumenický

12 Hos­podinov an­jel sa mu zjavil a oslovil ho: Hos­podin s tebou, od­vážny hr­dina!

Bible21

12 Hos­po­dinův an­děl se mu ukázal a ře­kl mu: „Hos­po­din s te­bou, udatný hrdino!“