Bible21Soudců6,12

Soudců 6:12

Hos­po­dinův an­děl se mu ukázal a ře­kl mu: „Hos­po­din s te­bou, udatný hrdino!“


Verš v kontexte

11 Hos­po­dinův an­děl přišel a po­sa­dil se pod du­bem v Ofře, patřící Jo­ašovi Abie­zer­ské­mu. Jeho syn Ge­de­on právě mlá­til pšenici – ve vinném lisu, aby si toho Mi­dián­ci ne­všimli. 12 Hos­po­dinův an­děl se mu ukázal a ře­kl mu: „Hos­po­din s te­bou, udatný hrdino!“ 13 Ge­de­on mu od­po­věděl: „Pro­miň, pane, ale jest­li je Hos­po­din s ná­mi, pro­č nás to­hle všech­no po­tkalo? Kde jsou všech­ny ty jeho divy, o kterých nám vy­právě­li naši ot­cové? Prý: ‚Hos­po­din nás pře­ce vy­ve­dl z Egypta‘ – jenže teď nás Hos­po­din opustil a ne­chal nás v hrsti Midiánců!“

späť na Soudců, 6

Príbuzné preklady Roháček

12 A ukázal sa mu an­jel Hos­podinov a riekol mu: Hos­podin s tebou, udat­ný mužu!

Evanjelický

12 An­jel Hos­podinov sa mu zjavil a po­vedal: Hos­podin je s tebou, sil­ný hr­dina!

Ekumenický

12 Hos­podinov an­jel sa mu zjavil a oslovil ho: Hos­podin s tebou, od­vážny hr­dina!

Bible21

12 Hos­po­dinův an­děl se mu ukázal a ře­kl mu: „Hos­po­din s te­bou, udatný hrdino!“

Bible21Soudců6,12

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček