RoháčekSudcov5,12

Sudcov 5:12

Zo­buď sa, zo­buď, Deboro! Zo­buď sa, zo­buď, a hovor pieseň! Po­vs­taň, Baráku, a zaj­mi svojich zajatých, synu Abino­amov!


Verš v kontexte

11 ­Vzdialení od kriku strel­cov, už v po­koj­nej práci medzi válov­mi vody: tam nech oslavujú s­kut­ky spravedlivosti Hos­podina, s­kut­ky spravedlivosti jeho ot­vorenej osady v Iz­raelovi! Vtedy sos­túpil do brán utečený ľud Hos­podinov! 12 Zo­buď sa, zo­buď, Deboro! Zo­buď sa, zo­buď, a hovor pieseň! Po­vs­taň, Baráku, a zaj­mi svojich zajatých, synu Abino­amov! 13 Vtedy za­vládol po­zos­talec, sláv­nymi zav­ládol obec­ný ľud. Hos­podin mi dal za­vlád­nuť nad sil­nými mužmi bojov­nými.

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

12 Zo­buď sa, zo­buď, Deboro! Zo­buď sa, zo­buď, a hovor pieseň! Po­vs­taň, Baráku, a zaj­mi svojich zajatých, synu Abino­amov!

Evanjelický

12 Pre­buď sa, pre­buď, Debora, pre­buď sa, pre­buď a za­spievaj pieseň. Vstaň, Bárák, zaj­mi tých, čo ťa zajali, syn Abínoámov.

Ekumenický

12 Pre­buď sa, pre­buď, Debóra, pre­buď sa, pre­buď a za­spievaj pieseň! Vstaň, Bárak, od­veď ako svojich zajat­cov tých, čo zajímali teba, syn Abíno­amov!

Bible21

12 Vzhů­ru, vzhů­ru, Deboro, vzhůru, vzhů­ru, píseň pěj! Povstaň, Baráku, synu Abi­no­amův, chop se za­jat­ců!