EkumenickýSudcov5,12

Sudcov 5:12

Pre­buď sa, pre­buď, Debóra, pre­buď sa, pre­buď a za­spievaj pieseň! Vstaň, Bárak, od­veď ako svojich zajat­cov tých, čo zajímali teba, syn Abíno­amov!


Verš v kontexte

11 Pri­poj­te sa k jasotu pri na­pájad­lách; tam sa oslavujú víťazs­tvá Hos­podina, jeho víťaz­né skut­ky v prospech vidiečanov v Izraeli. Vtedy Hos­podinov ľud zišiel k bránam. 12 Pre­buď sa, pre­buď, Debóra, pre­buď sa, pre­buď a za­spievaj pieseň! Vstaň, Bárak, od­veď ako svojich zajat­cov tých, čo zajímali teba, syn Abíno­amov! 13 K bránam vtedy zo­stúpil zvyšok vznešeného ľudu, Hos­podinov ľud zo­stúpil so mnou medzi hr­dinov.

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

12 Zo­buď sa, zo­buď, Deboro! Zo­buď sa, zo­buď, a hovor pieseň! Po­vs­taň, Baráku, a zaj­mi svojich zajatých, synu Abino­amov!

Evanjelický

12 Pre­buď sa, pre­buď, Debora, pre­buď sa, pre­buď a za­spievaj pieseň. Vstaň, Bárák, zaj­mi tých, čo ťa zajali, syn Abínoámov.

Ekumenický

12 Pre­buď sa, pre­buď, Debóra, pre­buď sa, pre­buď a za­spievaj pieseň! Vstaň, Bárak, od­veď ako svojich zajat­cov tých, čo zajímali teba, syn Abíno­amov!

Bible21

12 Vzhů­ru, vzhů­ru, Deboro, vzhůru, vzhů­ru, píseň pěj! Povstaň, Baráku, synu Abi­no­amův, chop se za­jat­ců!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček