EvanjelickýSudcov5,12

Sudcov 5:12

Pre­buď sa, pre­buď, Debora, pre­buď sa, pre­buď a za­spievaj pieseň. Vstaň, Bárák, zaj­mi tých, čo ťa zajali, syn Abínoámov.


Verš v kontexte

11 Čuj, bub­nujúci pri na­pájad­lách, tam ospevujú spás­ne skut­ky Hos­podinove, spás­ne skut­ky na jeho dedinčanoch v Iz­raeli. Vtedy zo­stúpil k bránam ľud Hos­podinov. 12 Pre­buď sa, pre­buď, Debora, pre­buď sa, pre­buď a za­spievaj pieseň. Vstaň, Bárák, zaj­mi tých, čo ťa zajali, syn Abínoámov. 13 Vtedy zo­stúpil zvyšok zo vznešeného ľudu, ľud Hos­podinov zo­stúpil so mnou ako hr­dinovia.

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

12 Zo­buď sa, zo­buď, Deboro! Zo­buď sa, zo­buď, a hovor pieseň! Po­vs­taň, Baráku, a zaj­mi svojich zajatých, synu Abino­amov!

Evanjelický

12 Pre­buď sa, pre­buď, Debora, pre­buď sa, pre­buď a za­spievaj pieseň. Vstaň, Bárák, zaj­mi tých, čo ťa zajali, syn Abínoámov.

Ekumenický

12 Pre­buď sa, pre­buď, Debóra, pre­buď sa, pre­buď a za­spievaj pieseň! Vstaň, Bárak, od­veď ako svojich zajat­cov tých, čo zajímali teba, syn Abíno­amov!

Bible21

12 Vzhů­ru, vzhů­ru, Deboro, vzhůru, vzhů­ru, píseň pěj! Povstaň, Baráku, synu Abi­no­amův, chop se za­jat­ců!