Bible21Soudců5,12

Soudců 5:12

Vzhů­ru, vzhů­ru, Deboro, vzhůru, vzhů­ru, píseň pěj! Povstaň, Baráku, synu Abi­no­amův, chop se za­jat­ců!


Verš v kontexte

11 Slyš­te hlas pěvců, co mezi na­paje­dly vy­právějío Hos­po­di­nových vítězstvích, o vítěz­stvích iz­rael­ských sedláků. Tehdy opět lid Hos­po­dinůvk branám se­stou­pil. 12 Vzhů­ru, vzhů­ru, Deboro, vzhůru, vzhů­ru, píseň pěj! Povstaň, Baráku, synu Abi­no­amův, chop se za­jat­ců! 13 Zby­tek vznešených teh­dy sestoupil, Hospodinův lid ke mně se­stou­pilpro­ti udatným.

späť na Soudců, 5

Príbuzné preklady Roháček

12 Zo­buď sa, zo­buď, Deboro! Zo­buď sa, zo­buď, a hovor pieseň! Po­vs­taň, Baráku, a zaj­mi svojich zajatých, synu Abino­amov!

Evanjelický

12 Pre­buď sa, pre­buď, Debora, pre­buď sa, pre­buď a za­spievaj pieseň. Vstaň, Bárák, zaj­mi tých, čo ťa zajali, syn Abínoámov.

Ekumenický

12 Pre­buď sa, pre­buď, Debóra, pre­buď sa, pre­buď a za­spievaj pieseň! Vstaň, Bárak, od­veď ako svojich zajat­cov tých, čo zajímali teba, syn Abíno­amov!

Bible21

12 Vzhů­ru, vzhů­ru, Deboro, vzhůru, vzhů­ru, píseň pěj! Povstaň, Baráku, synu Abi­no­amův, chop se za­jat­ců!

Bible21Soudců5,12

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček