RoháčekSudcov5,13

Sudcov 5:13

Vtedy za­vládol po­zos­talec, sláv­nymi zav­ládol obec­ný ľud. Hos­podin mi dal za­vlád­nuť nad sil­nými mužmi bojov­nými.


Verš v kontexte

12 Zo­buď sa, zo­buď, Deboro! Zo­buď sa, zo­buď, a hovor pieseň! Po­vs­taň, Baráku, a zaj­mi svojich zajatých, synu Abino­amov! 13 Vtedy za­vládol po­zos­talec, sláv­nymi zav­ládol obec­ný ľud. Hos­podin mi dal za­vlád­nuť nad sil­nými mužmi bojov­nými. 14 Z Ef­rai­ma, ich koreň išiel proti Amalechovi, za tebou, Ef­rai­me, Benjamin, s tvojím ľudom. Zo synov Machíra sišli zákonodar­ci a zo Za­bulona tí, ktorí vedú pero pisára.

späť na Sudcov, 5

Príbuzné preklady Roháček

13 Vtedy za­vládol po­zos­talec, sláv­nymi zav­ládol obec­ný ľud. Hos­podin mi dal za­vlád­nuť nad sil­nými mužmi bojov­nými.

Evanjelický

13 Vtedy zo­stúpil zvyšok zo vznešeného ľudu, ľud Hos­podinov zo­stúpil so mnou ako hr­dinovia.

Ekumenický

13 K bránam vtedy zo­stúpil zvyšok vznešeného ľudu, Hos­podinov ľud zo­stúpil so mnou medzi hr­dinov.

Bible21

13 Zby­tek vznešených teh­dy sestoupil, Hospodinův lid ke mně se­stou­pilpro­ti udatným.