RoháčekSudcov20,43

Sudcov 20:43

Ob­kľúčili Ben­jamina, honili ho, šliapali po ňom do Menúchy, až pred Gibeu od východu sl­n­ca.


Verš v kontexte

42 A ob­rátiac sa utekali pred mužmi Iz­raelovými na ces­tu k púšti, ale boj ich stále do­háňal, a tí, ktorí boli prišli z miest, porážali ich medzi sebou. 43 Ob­kľúčili Ben­jamina, honili ho, šliapali po ňom do Menúchy, až pred Gibeu od východu sl­n­ca. 44 A pad­lo z Ben­jamina osem­násť tisíc mužov, a boli to všet­ko sil­ní mužovia.

späť na Sudcov, 20

Príbuzné preklady Roháček

43 Ob­kľúčili Ben­jamina, honili ho, šliapali po ňom do Menúchy, až pred Gibeu od východu sl­n­ca.

Evanjelický

43 Ob­kľúčili Ben­jamín­cov, prena­sledovali a dep­tali ich od Nóchy až pred Gibeu na východe.

Ekumenický

43 Ob­kľúčili Ben­jamína, ustavične ho prena­sledovali a dep­tali ho od Nóchy na východ až po Gibeu.

Bible21

43 Obklíči­li Ben­jamín­ce a neúnavně je pronásledova­li až na východ od Gi­be­je, kde je roz­drti­li.