EkumenickýSudcov20,43

Sudcov 20:43

Ob­kľúčili Ben­jamína, ustavične ho prena­sledovali a dep­tali ho od Nóchy na východ až po Gibeu.


Verš v kontexte

42 Ob­rátili sa a utekali pred Iz­raelit­mi smerom na púšť, ale ne­unik­li boju, a tí, čo vy­chádzali z mesta, spôsobili medzi nimi po­hromu. 43 Ob­kľúčili Ben­jamína, ustavične ho prena­sledovali a dep­tali ho od Nóchy na východ až po Gibeu. 44 Tak pad­lo z Benjamína osem­násťtisíc mužov, samých udat­ných bojov­níkov.

späť na Sudcov, 20

Príbuzné preklady Roháček

43 Ob­kľúčili Ben­jamina, honili ho, šliapali po ňom do Menúchy, až pred Gibeu od východu sl­n­ca.

Evanjelický

43 Ob­kľúčili Ben­jamín­cov, prena­sledovali a dep­tali ich od Nóchy až pred Gibeu na východe.

Ekumenický

43 Ob­kľúčili Ben­jamína, ustavične ho prena­sledovali a dep­tali ho od Nóchy na východ až po Gibeu.

Bible21

43 Obklíči­li Ben­jamín­ce a neúnavně je pronásledova­li až na východ od Gi­be­je, kde je roz­drti­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček