RoháčekSudcov20,44

Sudcov 20:44

A pad­lo z Ben­jamina osem­násť tisíc mužov, a boli to všet­ko sil­ní mužovia.


Verš v kontexte

43 Ob­kľúčili Ben­jamina, honili ho, šliapali po ňom do Menúchy, až pred Gibeu od východu sl­n­ca. 44 A pad­lo z Ben­jamina osem­násť tisíc mužov, a boli to všet­ko sil­ní mužovia. 45 A ob­rátiac sa utekali na púšť ku skale Rim­mon. A po hrad­ských po­bili z nich, ako paber­ky, päť tisíc mužov a stíhali ich ženúc sa tesne za nimi až po Gidom a po­bili z nich ešte dva tisíce mužov.

späť na Sudcov, 20

Príbuzné preklady Roháček

44 A pad­lo z Ben­jamina osem­násť tisíc mužov, a boli to všet­ko sil­ní mužovia.

Evanjelický

44 Tak pad­lo z Ben­jamína osem­násťtisíc mužov, udat­ných bojov­níkov.

Ekumenický

44 Tak pad­lo z Benjamína osem­násťtisíc mužov, samých udat­ných bojov­níkov.

Bible21

44 Osmnáct tisíc Ben­jamín­ců, samých udatných mužů, tam padlo.