RoháčekSudcov18,22

Sudcov 18:22

A keď sa už boli vzdialili od domu Míchov­ho, vtedy mužovia, ktorí boli v domoch, ktoré boly v sused­stve domu Míchov­ho, shromaždili sa krikom a stíhali synov Dánových tes­ne v zápätí.


Verš v kontexte

21 A ob­rátiac sa od­išli. A pus­tili deti i dobytok i to, čo mali cen­ného, pred sebou. 22 A keď sa už boli vzdialili od domu Míchov­ho, vtedy mužovia, ktorí boli v domoch, ktoré boly v sused­stve domu Míchov­ho, shromaždili sa krikom a stíhali synov Dánových tes­ne v zápätí. 23 A volali na synov Dánových, ktorí však ob­rátili svoju tvár a po­vedali Míchovi: Čo chceš, že si prišiel s toľkými ľuďmi?

späť na Sudcov, 18

Príbuzné preklady Roháček

22 A keď sa už boli vzdialili od domu Míchov­ho, vtedy mužovia, ktorí boli v domoch, ktoré boly v sused­stve domu Míchov­ho, shromaždili sa krikom a stíhali synov Dánových tes­ne v zápätí.

Evanjelický

22 Keď sa vzdialili od Míchov­ho domu, po­zvolávali sa mužovia, čo bývali v domoch pri Míchovom dome, a do­stih­li Dánov­cov.

Ekumenický

22 Ob­rátili sa a od­išli. Ženy, deti, stáda a vzác­ne veci dali do­predu.

Bible21

22 Když už byli od Mí­kova domu dost dale­ko, se­běh­li se Mí­kovi sou­sedé a Danov­ce do­stih­li.