EkumenickýSudcov18,22

Sudcov 18:22

Ob­rátili sa a od­išli. Ženy, deti, stáda a vzác­ne veci dali do­predu.


Verš v kontexte

21 Kňazovi sa to za­páčilo. Vzal efód, domácich bohov, tesanú sochu a pri­pojil sa k ľudu. 22 Ob­rátili sa a od­išli. Ženy, deti, stáda a vzác­ne veci dali do­predu. 23 Boli už ďaleko od Míchov­ho domu, keď boli po­zvolávaní muži z domov susediacich s Míchovým domom a do­honili Dánov­cov.

späť na Sudcov, 18

Príbuzné preklady Roháček

22 A keď sa už boli vzdialili od domu Míchov­ho, vtedy mužovia, ktorí boli v domoch, ktoré boly v sused­stve domu Míchov­ho, shromaždili sa krikom a stíhali synov Dánových tes­ne v zápätí.

Evanjelický

22 Keď sa vzdialili od Míchov­ho domu, po­zvolávali sa mužovia, čo bývali v domoch pri Míchovom dome, a do­stih­li Dánov­cov.

Ekumenický

22 Ob­rátili sa a od­išli. Ženy, deti, stáda a vzác­ne veci dali do­predu.

Bible21

22 Když už byli od Mí­kova domu dost dale­ko, se­běh­li se Mí­kovi sou­sedé a Danov­ce do­stih­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček