RoháčekSudcov18,23

Sudcov 18:23

A volali na synov Dánových, ktorí však ob­rátili svoju tvár a po­vedali Míchovi: Čo chceš, že si prišiel s toľkými ľuďmi?


Verš v kontexte

22 A keď sa už boli vzdialili od domu Míchov­ho, vtedy mužovia, ktorí boli v domoch, ktoré boly v sused­stve domu Míchov­ho, shromaždili sa krikom a stíhali synov Dánových tes­ne v zápätí. 23 A volali na synov Dánových, ktorí však ob­rátili svoju tvár a po­vedali Míchovi: Čo chceš, že si prišiel s toľkými ľuďmi? 24 A po­vedal: Mojich bohov, ktorých som spravil, ste vzali i kňaza a idete preč! A ja čo už budem mať? Nuž čože je to, že mi hovoríte: Čo chceš?!

späť na Sudcov, 18

Príbuzné preklady Roháček

23 A volali na synov Dánových, ktorí však ob­rátili svoju tvár a po­vedali Míchovi: Čo chceš, že si prišiel s toľkými ľuďmi?

Evanjelický

23 Keď za­kričali na Dánov­cov, tí sa ob­rátili a pýtali sa Míchu: Čo chceš, že si zvolal svojich ľudí?

Ekumenický

23 Boli už ďaleko od Míchov­ho domu, keď boli po­zvolávaní muži z domov susediacich s Míchovým domom a do­honili Dánov­cov.

Bible21

23 Vo­la­li za ni­mi, až se k nim Danovi synové otoči­li a řek­li Mí­kovi: „Co ti je? Pro­č jste se tak sběhli?“