RoháčekSudcov18,21

Sudcov 18:21

A ob­rátiac sa od­išli. A pus­tili deti i dobytok i to, čo mali cen­ného, pred sebou.


Verš v kontexte

20 Tu sa za­radovalo srd­ce kňazovo, a vez­múc efod a domácich bohov i rytý ob­raz vošiel medzi ľud. 21 A ob­rátiac sa od­išli. A pus­tili deti i dobytok i to, čo mali cen­ného, pred sebou. 22 A keď sa už boli vzdialili od domu Míchov­ho, vtedy mužovia, ktorí boli v domoch, ktoré boly v sused­stve domu Míchov­ho, shromaždili sa krikom a stíhali synov Dánových tes­ne v zápätí.

späť na Sudcov, 18

Príbuzné preklady Roháček

21 A ob­rátiac sa od­išli. A pus­tili deti i dobytok i to, čo mali cen­ného, pred sebou.

Evanjelický

21 Nato sa ob­rátili a od­išli. Ženy, deti, stáda a vzác­ne veci dali do­predu.

Ekumenický

21 Kňazovi sa to za­páčilo. Vzal efód, domácich bohov, tesanú sochu a pri­pojil sa k ľudu.

Bible21

21 Vy­da­li se tedy na další po­chod. Dě­ti a do­by­tek s majetkem ne­cha­li jít v če­le.