EvanjelickýSudcov18,22

Sudcov 18:22

Keď sa vzdialili od Míchov­ho domu, po­zvolávali sa mužovia, čo bývali v domoch pri Míchovom dome, a do­stih­li Dánov­cov.


Verš v kontexte

21 Nato sa ob­rátili a od­išli. Ženy, deti, stáda a vzác­ne veci dali do­predu. 22 Keď sa vzdialili od Míchov­ho domu, po­zvolávali sa mužovia, čo bývali v domoch pri Míchovom dome, a do­stih­li Dánov­cov. 23 Keď za­kričali na Dánov­cov, tí sa ob­rátili a pýtali sa Míchu: Čo chceš, že si zvolal svojich ľudí?

späť na Sudcov, 18

Príbuzné preklady Roháček

22 A keď sa už boli vzdialili od domu Míchov­ho, vtedy mužovia, ktorí boli v domoch, ktoré boly v sused­stve domu Míchov­ho, shromaždili sa krikom a stíhali synov Dánových tes­ne v zápätí.

Evanjelický

22 Keď sa vzdialili od Míchov­ho domu, po­zvolávali sa mužovia, čo bývali v domoch pri Míchovom dome, a do­stih­li Dánov­cov.

Ekumenický

22 Ob­rátili sa a od­išli. Ženy, deti, stáda a vzác­ne veci dali do­predu.

Bible21

22 Když už byli od Mí­kova domu dost dale­ko, se­běh­li se Mí­kovi sou­sedé a Danov­ce do­stih­li.