RoháčekSudcov18,13

Sudcov 18:13

Od­tiaľ prešli na vrch Ef­rai­mov a prišli až po dom Míchov.


Verš v kontexte

12 A odíduc hore položili sa táborom v Kir­jat-jearíme, v Júdovi. Pre­to na­zvali to mies­to Mach­né-dán a tak sa volá až do tohoto dňa, hľa, hen za Kir­jat-jearímom. 13 Od­tiaľ prešli na vrch Ef­rai­mov a prišli až po dom Míchov. 14 A vraveli piati mužovia, ktorí boli od­išli prešpehovať zem Lai­ša, a po­vedali svojim bratom: Či viete, že je v tých­to domoch efod, a že sú tu domáci bohovia a rytý a liaty ob­raz? Pre­to teraz vedz­te, čo máte urobiť!

späť na Sudcov, 18

Príbuzné preklady Roháček

13 Od­tiaľ prešli na vrch Ef­rai­mov a prišli až po dom Míchov.

Evanjelický

13 Od­tiaľ tiah­li ďalej na Ef­rajim­ské po­horie a prišli k Míchov­mu domu.

Ekumenický

13 Vy­stúpili hore a utáborili sa v Kirjat-Jearíme v Judsku. Pre­to sa to mies­to do­dnes volá Dánov tábor; leží za Kir­jat-Jearímom.

Bible21

13 Od­tam­tud pak šli do Efraim­ských hor a do­razi­li až k Mí­kovu do­mu.