RoháčekSudcov18,12

Sudcov 18:12

A odíduc hore položili sa táborom v Kir­jat-jearíme, v Júdovi. Pre­to na­zvali to mies­to Mach­né-dán a tak sa volá až do tohoto dňa, hľa, hen za Kir­jat-jearímom.


Verš v kontexte

11 A tak sa po­hlo od­tiaľ, z čeľade Dánovej, z Caree a z Ešta­ola, šesťs­to mužov, vy­zb­rojených do boja. 12 A odíduc hore položili sa táborom v Kir­jat-jearíme, v Júdovi. Pre­to na­zvali to mies­to Mach­né-dán a tak sa volá až do tohoto dňa, hľa, hen za Kir­jat-jearímom. 13 Od­tiaľ prešli na vrch Ef­rai­mov a prišli až po dom Míchov.

späť na Sudcov, 18

Príbuzné preklady Roháček

12 A odíduc hore položili sa táborom v Kir­jat-jearíme, v Júdovi. Pre­to na­zvali to mies­to Mach­né-dán a tak sa volá až do tohoto dňa, hľa, hen za Kir­jat-jearímom.

Evanjelický

12 Vy­stúpili a utáborili sa pri Kir­jat-Jeáríme v Jud­sku. Pre­to sa to mies­to do dnešného dňa volá Dánov tábor; leží za Kir­jat-Jeárímom.

Ekumenický

12 Nato sa z rodu Dánov­cov z Corey a Eštaólu vy­dalo do boja šesťs­to ozb­rojených mužov.

Bible21

12 Táh­li vzhů­ru a utá­boři­li se v Ki­ri­at-jea­ri­mu v Jud­s­ku. (Pro­to se tomu mís­tu západně od Ki­ri­at-jea­ri­mu dodnes říká Ma­chane-dan, Danův tá­bor.)