EvanjelickýSudcov18,13

Sudcov 18:13

Od­tiaľ tiah­li ďalej na Ef­rajim­ské po­horie a prišli k Míchov­mu domu.


Verš v kontexte

12 Vy­stúpili a utáborili sa pri Kir­jat-Jeáríme v Jud­sku. Pre­to sa to mies­to do dnešného dňa volá Dánov tábor; leží za Kir­jat-Jeárímom. 13 Od­tiaľ tiah­li ďalej na Ef­rajim­ské po­horie a prišli k Míchov­mu domu. 14 Piati mužovia, ktorí vy­šli na výz­vedy do kraja Lajišu, ujali sa slova a po­vedali svojim bratom: Viete, že v tých­to domoch je efód a teráfím, i rez­ba a zliatina? Uvážte, čo máte robiť!

späť na Sudcov, 18

Príbuzné preklady Roháček

13 Od­tiaľ prešli na vrch Ef­rai­mov a prišli až po dom Míchov.

Evanjelický

13 Od­tiaľ tiah­li ďalej na Ef­rajim­ské po­horie a prišli k Míchov­mu domu.

Ekumenický

13 Vy­stúpili hore a utáborili sa v Kirjat-Jearíme v Judsku. Pre­to sa to mies­to do­dnes volá Dánov tábor; leží za Kir­jat-Jearímom.

Bible21

13 Od­tam­tud pak šli do Efraim­ských hor a do­razi­li až k Mí­kovu do­mu.