EkumenickýSudcov18,13

Sudcov 18:13

Vy­stúpili hore a utáborili sa v Kirjat-Jearíme v Judsku. Pre­to sa to mies­to do­dnes volá Dánov tábor; leží za Kir­jat-Jearímom.


Verš v kontexte

12 Nato sa z rodu Dánov­cov z Corey a Eštaólu vy­dalo do boja šesťs­to ozb­rojených mužov. 13 Vy­stúpili hore a utáborili sa v Kirjat-Jearíme v Judsku. Pre­to sa to mies­to do­dnes volá Dánov tábor; leží za Kir­jat-Jearímom. 14 Od­tiaľ tiah­li cez Ef­rajim­ské po­horie a prišli k Míchovmu domu.

späť na Sudcov, 18

Príbuzné preklady Roháček

13 Od­tiaľ prešli na vrch Ef­rai­mov a prišli až po dom Míchov.

Evanjelický

13 Od­tiaľ tiah­li ďalej na Ef­rajim­ské po­horie a prišli k Míchov­mu domu.

Ekumenický

13 Vy­stúpili hore a utáborili sa v Kirjat-Jearíme v Judsku. Pre­to sa to mies­to do­dnes volá Dánov tábor; leží za Kir­jat-Jearímom.

Bible21

13 Od­tam­tud pak šli do Efraim­ských hor a do­razi­li až k Mí­kovu do­mu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček