RoháčekSudcov16,16

Sudcov 16:16

A stalo sa, keď ho len deň ako deň sužovala svojimi slovami a naliehala na neho, že to už ne­moh­la zniesť jeho duša, z­navená až na sm­rť.


Verš v kontexte

15 Na to mu po­vedala: Jako môžeš po­vedať: Milujem ťa, keď nie je so mnou tvoje srd­ce? Toto už trik­rát si ma oklamal a ne­povedal si mi, v čom leží tvoja veľká sila. 16 A stalo sa, keď ho len deň ako deň sužovala svojimi slovami a naliehala na neho, že to už ne­moh­la zniesť jeho duša, z­navená až na sm­rť. 17 v­tedy jej vy­javil celé svoje srd­ce a po­vedal jej; Brit­va nik­dy nevyšla na moju hlavu, lebo som nazarej Boží od života svojej mat­ky. Keby ma oholili, od­išla by odo mňa moja sila, a ne­mal by som vlády, ale by som bol ako každý iný človek.

späť na Sudcov, 16

Príbuzné preklady Roháček

16 A stalo sa, keď ho len deň ako deň sužovala svojimi slovami a naliehala na neho, že to už ne­moh­la zniesť jeho duša, z­navená až na sm­rť.

Evanjelický

16 Keďže ho celý čas unúvala svojimi rečami a sužovala ho, zmalomyseľnel až na sm­rť,

Ekumenický

16 Keď ho celé dni trápila svojimi rečami a naliehala naňho, že bol na sm­rť unavený,

Bible21

16 Tě­mi řeč­mi ho muči­la den co den, až jednou měl toho do­tírání k smrti dost.