EvanjelickýSudcov16,16

Sudcov 16:16

Keďže ho celý čas unúvala svojimi rečami a sužovala ho, zmalomyseľnel až na sm­rť,


Verš v kontexte

15 Ale ona mu do­hovárala: Ako môžeš po­vedať, že ma miluješ, keď tvoje srd­ce nie je pri mne? Trik­rát si ma už oklamal a ne­povedal si mi, v čom je tvoja veľká sila. 16 Keďže ho celý čas unúvala svojimi rečami a sužovala ho, zmalomyseľnel až na sm­rť, 17 ot­voril jej celé srd­ce a po­vedal: Brit­va sa mi ešte nedot­kla hlavy, lebo som Božím za­sväten­com od života mat­ky. Keby ma ostrihali, stratila by sa mi sila, oslabol by som a bol by som ako všet­ci os­tat­ní ľudia.

späť na Sudcov, 16

Príbuzné preklady Roháček

16 A stalo sa, keď ho len deň ako deň sužovala svojimi slovami a naliehala na neho, že to už ne­moh­la zniesť jeho duša, z­navená až na sm­rť.

Evanjelický

16 Keďže ho celý čas unúvala svojimi rečami a sužovala ho, zmalomyseľnel až na sm­rť,

Ekumenický

16 Keď ho celé dni trápila svojimi rečami a naliehala naňho, že bol na sm­rť unavený,

Bible21

16 Tě­mi řeč­mi ho muči­la den co den, až jednou měl toho do­tírání k smrti dost.