EkumenickýSudcov16,16

Sudcov 16:16

Keď ho celé dni trápila svojimi rečami a naliehala naňho, že bol na sm­rť unavený,


Verš v kontexte

15 Delíla mu do­hovárala: Ako môžeš po­vedať: Milujem ťa, keď tvoje srd­ce nie je pri mne? Už trik­rát si ma pod­viedol a ne­prez­radil si mi, v čom je tvoja veľká sila. 16 Keď ho celé dni trápila svojimi rečami a naliehala naňho, že bol na sm­rť unavený, 17 ot­voril jej svoje srd­ce a po­vedal jej: Mojej hlavy sa do­siaľ brit­va nedot­kla, lebo od života mat­ky som Božím za­sväten­com. Keby ma ostrihali, sila by ma opus­tila a bol by som slabý ako ktokoľvek iný.

späť na Sudcov, 16

Príbuzné preklady Roháček

16 A stalo sa, keď ho len deň ako deň sužovala svojimi slovami a naliehala na neho, že to už ne­moh­la zniesť jeho duša, z­navená až na sm­rť.

Evanjelický

16 Keďže ho celý čas unúvala svojimi rečami a sužovala ho, zmalomyseľnel až na sm­rť,

Ekumenický

16 Keď ho celé dni trápila svojimi rečami a naliehala naňho, že bol na sm­rť unavený,

Bible21

16 Tě­mi řeč­mi ho muči­la den co den, až jednou měl toho do­tírání k smrti dost.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček